Pregled endokrinologa
Na pregledu kod naših endokrinologa pacijent može dobiti stručnu analizu hormonskog statusa, savet o medikamentnom lečenju, ultrazvučni pregled, postoperativno praćenje. Zajedno sa endokrinim hirurgom endokrinolog donosi odluku o potrebi za operativnim lečenjem.