Pregled endokrinog hirurga
Endokrini hirurzi MEDICENTRA su usko specijalizovani hirurzi koji se bave hirurškim lečenjem oboljenja endokrinih organa (štitasta žlezda, paraštitaste žlezde i nadbubrežne žlezde).

Pregled endokrinog hirurga obuhvata klinički pregled, analizu hormonskog statusa, ekspertski ultrazvuk, aspiracionu biopsiju pod kontrolom ultrazvuka, savet i odluku o operativnom lečenju, postoperativno praćenje.