MEDICENTAR Beograd

Specijalna bolnica za endokrinu hirurgiju MEDICENTAR je jedina privatna ustanova na ovim prostorima koja se isključivo bavi lečenjem pacijenata sa oboljenjima različitih endokrinih organa.

MEDICENTAR je osnovan 2020. godine sa idejom da se u jednoj ustanovi okupe najeminentniji endokrini hirurzi iz Srbije. Na taj način smo želeli da se na jednom mestu omogući pacijentima najsavremeniji pristup hirurškom lečenju endokrinih žlezda.

MEDICENTAR pruža pacijentima kompletnu preoperativnu dijagnostiku (ekspertski ultrazvuk, ultrazvučno vođena aspiraciona biopsija), preglede, hirurško lečenje, postoperativno praćenje i konzilijarna mišljenja.

Hirurzi MEDICENTRA iza sebe imaju iskustvo od više hiljada operacija štitaste žlezde, paraštitastih i nadbubrežnih žlezda.

U cilju pružanja najboljeg lečenja pacijentima u MEDICENTRU se primenjuju najsavremenije hirurške tehnike, kao i na vodećim svetskim klinikama.

Ono po čemu je MEDICENTAR posebno prepoznatljiv je što se većina operacija na endokrinim organima izvode minimalno invazivnom operativnom tehnikom, što omogućuje bolju preglednost operativnog polja, precizniju operaciju, manji rizik od komlikacija, manji postoperativni bol, manji ožiljak od operativnog reza, kratko zadržavanje u bolnici (otpust istog ili sledećeg dana) i brz oporavak i povratak svakodnevnim aktivnostima.

Kod onih pacijenata kod kojih je nije moguće primeniti minimalno invazivnu operativnu tehniku, primenjuje se klasična hirurška tehnika.

Sama zgrada bolnice je tako projektovana i opremljena da se pacijenti osećaju kao kod svoje kuće, bez klasičnog bolničkog ambijenta.