Aleksandar

Prof. dr Aleksandar Diklić je specijalista opšte hirurgije i endokrini hirurg sa dugogodišnjim radnim iskustvom.

Svoje profesionalno radno iskustvo stekao je radom u privatnim i državnim ustanovama. Uža oblast delovanja mu je endokrina hirurgija.

Pored svoje svakodnevne lekarske prakse bavi se i pedagoškim radom kao vanredni profesor na katedri hirurgije sa anesteziologijom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Prof. dr Aleksandar Diklić aktivno posećuje domaće i međunarodne kongrese od značaja iz oblasti endokrine hirurgije na kojima je često i predavač.

Autor i koautor je brojnih naučnih radova objavljenih u medicinskim časopisima.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1973. do 1978.
  Osnovne studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1981. do 1985.
  Specijalizacija.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu od 1988. do 1992.
  Postdiplomske studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 1992.
  Magistarske studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu do 2000.
  Doktorske studije.

Radno iskustvo

 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije od 1985. do 1989.
  Lekar specijalista hirurg.
 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije od 1993. do 2003.
  Načelnik odeljenja.
 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije od 2003. do 2007.
  Šef operacionog bloka i odeljenja intenzivne nege.
 • Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, Klinički centar Srbije od 2007.
  Načelnik odeljenja.
 • Medicinski fakultet Univerzitet u Beogradu
  Vanredni profesor za predmet hirurgija.
 • Bel Medic
 • Opšta bolnica Atlas
  Specijalista opšte hirurgije.
 • MEDICENTAR
  specijalista opšte hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije