Dr Dejan Ilinčić

Prim. dr Dejan Ilinčić je specijalista grudne hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije.

Uža sfera interesovanja su mu minimalno invazivne video-asistirane operacije štitaste žlezde, kao i paraštitastih žlezda.

2016. godine je za svoj izuzetni rad stekao zvanje primarijusa, a DHA (Dubai Health Authority) ga je licencirala kao grudnog i endokrinog hirurga.

Usavršavao se u Nemačkoj, Engleskoj, Dubaiju, Brazilu…

Dr Dejan Ilinčić je autor i koautor mnogih stručnih i naučnih radova.

Učesnik je stručnih skupova u zemlji i inostranstvu.

Obrazovanje

 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do 2000.
  Osnovne studije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do 2007.
  Položen specijalistički ispit iz grudne hirurgije.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do 2009.
  Odbranio magistarsku tezu pod nazivom “Efikasnost intraoperativne krionalgezije u smanjenju postoperativnog bola nakon torakotomije”.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do 2016.
  Odbranio doktorsku disertaciju pod nazivom “Procena endoskopske minimalno invazivne tireoidektomije u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde”.
 • Medicinski fakultet Univerziteta u Novom Sadu do 2017.
  Odbranio rad iz uže specijalizacije pod nazivom „Minimalno invazivna tireoidektomija u nodoznim oboljenjima štitaste žlezde sa udruženim hašimoto tireoiditisom“.

Radno iskustvo

 • Institut za Plućne bolesti Vojvodine u Sremskoj Kamenici na Klinici za Grudnu hirugiju do 2016.
  Klinički lekar.
 • MEDICENTAR
  specijalista grudne hirurgije i subspecijalista endokrine hirurgije

Članstvo

 • Srpsko lekarsko društvo – Sekcija grudnih hirurga
  Član.
 • Društvo lekara Vojvodine
  Član.
 • Udruženje kardiotorakalnih hirurga SCG
  Član.
 • Evropsko Udruženje grudnih hirurga (ESTS)
  Član.