Laboratorijsko analiza hormona predstavlja osnovni deo ispitivanja pacijenata sa oboljenjima štitaste i paraštitastih žlezda. MEDICANTAR u saradnji sa partnerskom laboratorijom vrši uzorkovanje i analizu hormona