Aspiraciona biopsija tankom iglom (FNA) pod kontrolom ultrazvuka
Iako se većina operacija na štitastoj i paraštitastim žlezdama može izvesti minimalno invazivnim tehnikama, u nekim slučajevima (zbog veličine strume, položaja ili konstitucije pacijente) se treba primeniti klasičnu otvorenu hiruršku tehniku. Pored nešto većeg operativnog reza (5-8 cm), tokom

otvorene hirurške tehnike se primenjuju svi savremeni hirurški instrumenti kao i za minimalno invazivne operacije.