Ekspertski ultrazvučni pregled mekih tkiva vrata
Ultrazvučni pregled štitaste žlezde jedan je od najosnovnijih delova ispitivanja pacijenta sa oboljenjem štitaste žlezde i paraštitastih žlezda. Na osnovu ultrazvučnog pregleda se dobijaju veoma korisne informacije o promenama u štitastoj žlezdi, na osnovu kojih se donosi odluka o daljem načinu lečenja.

Takođe, ekspertski ultrazvučni pregled obavljen od strane hirurga predstavlja jedan od najpreciznijih načina utvrđivanja lokacije izmenjene paratiroidne žlezde, i sastavni je deo pregleda u MEDICENTRU.

Hirurzi MEDICENTRA pacijentima koji dolaze na konsultaciju izvode ekspertski ultrazvučni pregled štitaste žlezde, limfnih nodusa vrata i paratiroidnih žlezda na najsavremenijem ultrazvučnom aparatu.