Zanimljivosti

Da li su pacijenti sa karcinomom štitaste žlezde pod povećanim rizikom od oboljevanja od COVID-19?

Pacijenti koji se leče od karcinoma smatraju se da su imunokompromitovani pacijenti.

Međutim, za razliku od većine drugih karcinoma, skoro svi pacijenti sa karcinomom štitaste žlezde ne primaju hemoterapiju ili druge vidove lečenja koji utiču na imuni sistem i dovesti do toga da su pacijenti imunokompromitovani.

Ako je pacijent operisan zbog karcinoma štitaste žlezde i pije hormon štitaste žlezde (levotiroksin, Euthyrox®, Letrox®, Tivoral®) i ima adekvatan nivo hormona štitaste žlezde, nema povećan rizik za oboljevanje od COVID-19 ili u slučaju oboljevanja za razvoj teške kliničke slike.

Za retke pacijente kojima je neophodna hemoterapija za lečenje karcinoma štitaste žlezde, mogu se smatrati da su u povećanom riziku za oboljevanje od COVID-19.

Izvor: Američko tiroidno društvo (ATA)