Aspiraciona biopsija tankom iglom (FNA) pod kontrolom ultrazvuka
Biopsija tankom iglom (eng. fine needle aspiration biopsy – FNA) predstavlja deo ispitivanja pacijenta sa nodusom ili čvorom u štitastoj žlezdi. Biopsijom se dobija uzorak tkiva za dalju citološku analizu, na osnovu koga se procenjuje karakteristika čvora u štitastoj žlezdi. Na osnovu ovog nalaza i ostalih karakteristika promene u štitastoj žlezdi hirurg daje preporuku za dalje lečenje: praćenje ili operacija.

Hirurzi MEDICENTRA izvode biopsije kod nodusa ili uvećanih limfnih nodusa pod kontrolom ultrazvuka. Rezultat citološke analize je gotov za nekoliko dana.